Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Képzés
Közérdekű adatok
Közlemények
Minőségirányítás
Munkáltatói hírlevél
Nyomtatványok
Pályázatok
Rehabilitáció
Rendezvények
Roma oldal
Sajtóanyagok
Archív
Statisztika
Szórólapok, kiadványok
Tájékoztatók támogatásokról
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
TÁMOP
Területileg illetékes kirendeltség
Üvegzseb
Megtartotta évi utolsó ülését a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi TanácsNyomtatás

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2010. december 7-én tartotta az év utolsó ülését Székesfehérváron.

Az önkormányzati oldalon három szervezet delegált új tagot a Tanácsba.

A megbízólevelet Pákozdi Szabolcs a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója adta át Gyóni Andrásnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Város képviselő testülete delegáltjának, Halász Lászlónak, Veszprém Megyei Jogú Város képviselő testülete delegáltjának és Popovics Györgynek a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács delegáltjának.

A megbízólevelek átadását követően Pákozdi Szabolcs adott tájékoztatást a munkaügyi szervezetben bekövetkezett változásokról, majd az OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősének igazgatóját Nesztinger Pétert hallgatták meg, aki a Felügyelőség 2010. évi
1-9. havi munkájáról számolt be.

  

Őt követte Jankó Zoltán az OMMF Közép-dunántúli Munkaügyi Felügyelőségének igazgatója, aki szintén az 1-9. havi tevékenységükről adott tájékoztatást.

Második napirend keretében a régió foglalkoztatási helyzetéről tartott tájékoztatót Pákozdi Szabolcs főigazgató.

Tájékoztatójában kiemelte, hogy az ezévi létszámleépítések közel fele Fejér megyében volt és mai napig érkeznek be és ítélnek meg munkahelymegőrző támogatásokat, amivel enyhíteni lehet a leépítések további növekedésén. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában november hónap végén 54.185 fő álláskereső szerepelt, ez 512 fős (1,0 %-os) növekedésnek felel meg számukban októberhez képest, így vége szakadt a nyolc hónapja tartó csökkenésnek. A régión belül jelentősebb mértékben egyedül a szezonális hullámzásokkal leginkább érintett Veszprém megyében nőtt a nyilvántartott állomány, 504 fővel (2,8 %-kal). Most is Fejér megye regisztrálta a régióban a legtöbb álláskeresőt (22.214 fő), ami meghaladta a régió nyilvántartottainak kétötödét (41,0 %). Közel 4 ezer fővel lemaradva Veszprém megye nyilvántartásában szerepelt egyharmaduk (18.452 fő, 34,1 %), míg Komárom-Esztergomban további csaknem 5 ezer fővel kevesebben mintegy egynegyedük (24,9 %, 13.519 fő). A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 10,8 %. A régión belül továbbra is Komárom-Esztergom megyében a legalacsonyabb (9,2 %) és Fejérben a legmagasabb (11,5 %), míg Veszprémben a kettő közötti (11,3 %) az álláskeresők gazdaságilag aktív népességen belüli aránya.

A harmadik napirend keretében a decentralizált Foglalkoztatási Alaprész időarányos felhasználásáról és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ átcsoportosítási javaslatáról hallhatott a Tanács tájékoztatót Nochta Gyöngyi gazdasági főigazgató-helyettes előterjesztésében.

A Tanács az átcsoportosítási javaslatot, mely munkaerő-piaci képzésre, munkahelymegőrzésre és önfoglalkoztatás támogatására tett keretet egyhangúlag elfogadta.

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ ezévi utolsó ülésén elköszönt négy tagjától Bernáth Ildikótól, Boldizs Kálmánnétól, Hartmann Ferenctől és dr. Oláh Gábortól, aki közel négy évig volt a Tanács tagja és aktívan közreműködött a munkában, valamint a regionális munkaügyi központ korábbi főigazgatójától Zimmermann Józseftől és Soós Ferenc korábbi főigazgató-helyettestől, akik szintén közel négy évig segítették a Tanács munkáját.

 

  

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

 

 

Budapest, 2010. december 23.

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Tel.: (22) 327-950 Fax.: (22) 311-139 E-mail: fejerkh-mk@lab.hu