Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Képzés
Közérdekű adatok
Közlemények
Minőségirányítás
Munkáltatói hírlevél
Nyomtatványok
Pályázatok
Rehabilitáció
Rendezvények
Roma oldal
Sajtóanyagok
Archív
Statisztika
Szórólapok, kiadványok
Tájékoztatók támogatásokról
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
TÁMOP
Területileg illetékes kirendeltség
Üvegzseb
Naprakész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákrólNyomtatás

START, START PLUSZ és START EXTRA kártya

 

FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás időpontja előtt célszerű igényelni!

 

START kártya

 

Kedvezményezettek köre

Az a pályakezdő fiatal jogosult START kártyára, aki

  • a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be,

és

  • tanulmányait befejezte, vagy megszakította,

és

  • a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

A munkaadót megillető járulékkedvezmények

A támogatás a program alanyainak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a jogosult személyt foglalkoztatja. A munkáltató a bruttó munkabért terhelő közterheket figyelembe véve az alábbi kedvezményekre jogosult:

  • az első évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 10%-át fizeti meg járulékfizetési kötelezettség címén,
  • a második évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 20%-át fizeti meg járulékként.

 

A munkáltatók a járulékkedvezményt a 2010. január 1-ét követően kiváltott STRAT-kártyával történő foglalkoztatás esetében az alábbiak szerint érvényesíthetik:

  • az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkáltatót a 27% társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a havi bruttó kereset 10%-ának, második évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli,
  • a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a tb-járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10%-ának, azt követő három hónapjában 20%-ának megfelelő közterhet köteles a munkáltató megfizetni.

 

A munkaadó a kedvezményt az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. Az ezen felüli kereset után a munkáltató az általános szabályok szerint köteles a járulékot megfizetni.

A kedvezményre való jogosultság igazolása START-kártyával történik, melyet az állami adóhatóság állít ki a jogosult kérelmére.

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Tel.: (22) 327-950 Fax.: (22) 311-139 E-mail: fejerkh-mk@lab.hu