Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Képzés
Közérdekű adatok
Közlemények
Minőségirányítás
Munkáltatói hírlevél
Nyomtatványok
Pályázatok
Archív
Rehabilitáció
Rendezvények
Roma oldal
Sajtóanyagok
Statisztika
Szórólapok, kiadványok
Tájékoztatók támogatásokról
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
TÁMOP
Területileg illetékes kirendeltség
Üvegzseb
Pályázati felhívás roma foglalkoztatási referens munkakör betöltésére – Meghirdetve: 2011. október 28.Nyomtatás

A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

a köztisztviselők jogállásáról szóló a 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

TÁMOP 1.1.2 program keretében

 

roma foglalkoztatási referens

munkakör betöltésére.

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

Határozott idejű kormánytisztviselői jogviszony 2011. november 15 - december 31-ig.

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.

 

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 43. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a roma kisebbség elsődleges munkaerő-piacra történő visszasegítése, tartós, fenntartható foglalkoztatáshoz szükséges feltételek megteremtése érdekében intézkedések kezdeményezése, különböző erre vonatkozó javaslatok ilyen szempontú véleményezése
 • a munkaerő-piacon tapasztalható etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés visszaszorításában való közreműködés
 • a roma népesség esélyegyenlőségének és munkaerő-piaci versenyképességének javítása érdekében intézkedések kezdeményezése, a szükséges együttműködés feltételeinek kialakításában való közreműködés
 • a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal való együttműködés erősítése, az együttműködési területek bővítése

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a 9/1995. (II.3) Kormányrendelet 3. sz. melléklet 43. feladatkör I. besorolási osztálynál meghatározott felsőfokú képzettség
 • felhasználói MS Office (irodai alkalmazások)

   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási gyakorlat
 • Romák integrációját elősegítő programok működtetésében szerzett tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. november 15. napjától tölthető be.

A TÁMOP 1.1.2. program éves tervezésétől függően, 2012. januárjától további egy évre lesz lehetőség a munkakör betöltésére.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. november 9.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni:

„Pályázat roma referensi állásra a TÁMOP 1.1.2. program keretében”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 5 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 14.

 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Tel.: (22) 327-950 Fax.: (22) 311-139 E-mail: fejerkh-mk@lab.hu