Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Képzés
Közérdekű adatok
Közlemények
Minőségirányítás
Munkáltatói hírlevél
Nyomtatványok
Pályázatok
Archív
Rehabilitáció
Rendezvények
Roma oldal
Sajtóanyagok
Statisztika
Szórólapok, kiadványok
Tájékoztatók támogatásokról
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
TÁMOP
Területileg illetékes kirendeltség
Üvegzseb
Felhívás létszámleépítések megelőzése érdekében részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáraNyomtatás
A pályázat 2010. november 30-ától felfüggesztésre került.

A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 4. § - a alapján.

 

A támogatás célja:

A munkavállalói létszám csökkenésének megelőzése részmunkaidős foglalkoztatásra történő áttéréssel.

 

A támogatás alanyai:

Az a munkaadó, aki/amely a vele teljes munkaidőben, munkaviszonyban álló munkavállalót legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőben foglalkoztatja, a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében.

 

A támogatás igénybevételének feltétele:

A munkaadó vállalja, hogy

- megtartja a kérelem munkaügyi központhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát, és

- a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező további időtartamig továbbfoglalkoztatja, és

- a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére – a részmunkaidős foglalkoztatásra járó munkabéren felül – munkabérként kifizeti.

- a munkaadó a vele teljes munkaidőben munkaviszonyban álló munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatja. A részmunkaidős foglalkoztatás alatt az Mt. 82. §-a alapján módosításra kerülő munkaszerződésben, legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőben való megállapodást kell érteni.

 

A támogatás forrása:

A Munkaerő-piaci Alap Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ decentralizált Foglalkoztatási alaprészének, e célra elkülönített pénzügyi kerete.

 

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatás időtartama:

A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

 

A támogatás mértéke, összege:

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak a kieső munkaidejére járó személyi alapbérnek 80%-ig, valamint annak járulékáig terjedhet. A támogatás havi összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

 

A kérelem benyújtásának helye, határideje:

A jelen felhívás alapján benyújtásra kerülő kérelmet 1 db eredeti példányban, kötelező mellékletekkel felszerelve, a Felhívás megjelenésétől a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségére kell benyújtani. A rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a Felhívás felfüggesztésre kerül.

A kérelem részletes feltételeit tartalmazó egységcsomag a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségein térítésmentesen átvehető, ahol a támogatással kapcsolatban további információt kérhet, illetve letölthető az alábbi linkről. 

 

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Tel.: (22) 327-950 Fax.: (22) 311-139 E-mail: fejerkh-mk@lab.hu