Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Képzés
Közérdekű adatok
Közlemények
Minőségirányítás
Munkáltatói hírlevél
Nyomtatványok
Pályázatok
Archív
Rehabilitáció
Rendezvények
Roma oldal
Sajtóanyagok
Statisztika
Szórólapok, kiadványok
Tájékoztatók támogatásokról
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
TÁMOP
Területileg illetékes kirendeltség
Üvegzseb
Pályázat – TÁMOP 1.1.1. kirendeltségi megvalósító munkakör betöltésére – Meghirdetve: 2010. március 8.Nyomtatás

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
TÁMOP 1.1.1.
kirendeltségi megvalósító

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010.04.01.-2013.02.28. –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Lázár V. utca 74.

Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Kálvária utca 18.

 

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 3. sz. melléklet 43. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai feladatkör I. besorolási osztály szerint.

 

Ellátandó feladatok:

TÁMOP projektben résztvevő rehabilitációs járadékosokkal kapcsolatos szakmai tevékenység, információk nyújtása a rehabilitációs szolgáltatások igénybe vételéről, lehetőségeiről; a rehabilitációs járadékosok felmérése, a rehabilitációs tervek, megállapodások készítéséhez szükséges dokumentációk begyűjtése, rendszerezése, továbbítása a menedzsment részére, kapcsolattartás, együttműködés a programirányító menedzsmenttel, nyugdíjbiztosítási igazgatóságokkal, gazdálkodó szervekkel, civil szervezetekkel, munkáltatókkal, a támogatások elszámolásával kapcsolatos teendők.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A TÁMOP 1.1.1. projektben résztvevő megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • főiskola, humánpolitikai szakterülethez kapcsolódó közigazgatási versenyvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szoc.munkás, szoc.pedagógus, munkavállalási tanácsadó,
  • ECDL

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • önéletrajz
  • iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget tanúsító okiratok
  • eredményes versenyvizsga letételének fénymásolati dokumentuma

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. március 18.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1815/2010, valamint a munkakör megnevezését: kirendeltségi megvalósító.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat értékelését 4 tagú előkészítő bizottság végzi, a nyertes pályázatról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a jelentkezők az elbírálást követően írásban értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2010. március 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kdrmk.munka.hu - 2010. március 8.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2010. március 8.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Székesfehérvár, 2010. március 8.

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Tel.: (22) 327-950 Fax.: (22) 311-139 E-mail: fejerkh-mk@lab.hu