Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hirdetmények
Kapcsolatfelvétel
Képzés
Közérdekű adatok
Közlemények
Minőségirányítás
Munkáltatói hírlevél
Nyomtatványok
Pályázatok
Archív
Rehabilitáció
Rendezvények
Roma oldal
Sajtóanyagok
Statisztika
Szórólapok, kiadványok
Tájékoztatók támogatásokról
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
TÁMOP
Területileg illetékes kirendeltség
Üvegzseb
Pályázati felhívás vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételéreNyomtatás

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. § , továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet10.§-a alapján

 

PÁLYÁZATOT  HIRDET

 

  • I.       3 millió forintig terjedő tőkejuttatás visszatérítendő formában,
  • II.    legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig   terjedő támogatás.
  • Az I. , II. pontban meghatározott támogatások a pályázati eljárás alapján, együttesen és külön-külön is nyújthatók.

 

A támogatások célja:

a Közép-dunántúli régióban legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak munkaviszonyon kívüli főfoglalkozásban történő önfoglalkoztatásának elősegítése.

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje:

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 db eredeti és 3 db másolati példányban,(valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve folyamatosan, de legkésőbb 2010. november 30-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ – álláskeresőt nyilvántartó – kirendeltségén.

 

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ valamennyi Kirendeltségén, illetve letölthető a KDRMK honlapról.

               

Székesfehérvár, 2010. február 01.

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Tel.: (22) 327-950 Fax.: (22) 311-139 E-mail: fejerkh-mk@lab.hu